Dalton College

site menu

Eğitim Anlayışımız

 Çocukların bilişsel, fiziksel, dil ve sosyal duygusal gelişimlerini göz önünde bulundurarak, oyun tabanlı eğitim olanakları sunmayı ve çocukların bireysel ve kültürel özelliklerini fark ederek gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Öğrencilerimizin bireysel farklılıkların gözeterek her birinin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gelişimsel ve sosyokültürel faktörlere uygun, çeşitliliğin gözetildiği öğrenme ortamları tasarlamaktayız.