Dalton College

site menu

Dalton İzmir 1919 Koleji dünyada hızla artan diğer Dalton Okulları’yla sürekli iş birliği içindedir. Dünya’nın globalleşmesine bağlı olarak teknolojik ve kültürel değişimler insanlığın temel ihtiyacı olan eğitime de yansımaktadır. Bu neden de bu gelişmelere çok yönlü bir bakış açısıyla cevap verebilmek için tüm Dünya’daki Dalton Okulları işbirliği içerisindedir. Bu işbirliğini güçlendirmek amacıyla her yıl bir Dalton Okulunda ‘’ULUSLARARASI DALTON OKULLARI KONFERANSLARI’’ düzenlenmektedir.