Dalton College

site menu

Dalton College çağdaş, bilimsel ve inovatif gelişmeler ışığında çalışmalarına ağırlık vererek üretmeyi bilen, analiz ve sentez yapabilen imkanlarını etkili ve ekonomik kullanan bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Uluslararası projeler ve dil yetkinliğine ulaşmış öğrencileriyle tüm dünyadan yaşıtlarıyla bir araya gelip iletişim kurarak bir ağ oluşturur. 

Kurulan bu network ağı kültürlerarası iletişimi kuvvetlendirdiği gibi dünya sorunlarına farklı açılardan bakmayı kazandırır. 

Dalton College dünyanın en gözde üniversiteleri, eğitim şirketleriyle işbirliği içindedir. Böylece dünyadaki en son gelişmelerden en hızlı şekilde faydalanır.