Dalton College

site menu

BirleşmiŞ Milletler toplantılarının öğrenciler tarafından akademik İngilizce kullanılarak canlandırmalarının yapıldığı bir organizasyondur. MUN’A katılmak özellikle de yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrenciler için oldukça iyi bir referans oluşturur. 

Dalton öğrencileri MUN canlandırması ile dünya gündemini yakınan takip ederek olaylara farklı bakış açıları geliştirir.