Dalton College

site menu

Dalton Öğretmeni

DALTON’DA ÖĞRETMEN OLMAK 

Dalton’da öğretmen olmak da öğrenci olmak da sorumluluk ve belli bir bilince sahip olma gerektirir. 

  • Öğretmen öğretmeyi sevdiği kadar sabırlı olmayı bilmeli gerektiğinde sorunlara pratik olduğu kadar akılcı çözümler de getirebilmelidir.
  • Çocukları seven bir yapıya sahip ve onların hayatlarına dokunup katkı sağlayabilmelidir. Aynı zamanda çağdaş ve entelektüel kimliği ile öne çıkabilmelidir.
  • Yaşamla ve kendisi ile barışık, yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip olmalıdır.
  • Öğrencilerin bireysel ve bilişsel farklılıklarını gözeterek her birinin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli öngörülerde bulunmalıdır.
  • Çocukların ve gençlerin bilişsel, fiziksel, dil ve duygusal gelişimlerini göz önünde bulundurup bireysel ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayabilmelidir.
  • Günümüzde artık bir iletişim dili olan İngilizce dil yeterliliğine alan öğretmenleri belli düzeyde, yabancı dil zümresi de ileri düzeyde sahip olmalıdır.
  • Sınırlı kaynakları kullanarak sınırsız ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayabileceğinin hesabını iyi yapabilmelidir.
  • Güncel teknoloji bilgisine sahip çağdaş öğrenme metotlarını benimsemiş olmalıdır.