Dalton College

site menu

Yabancı dil eğitimi özellikle 4-5 yaş aralığında kritik öneme sahiptir. Bilim insanlarının belirttiği üzere çocuk beyni aynı anda birden fazla dili öğrenip ayırt edebilme özelliğine sahiptir. Ana dilini konuşan bir çocuk bunun yanında ikinci bir yabancı dil ile desteklenirse ana dil kültürünün yanında diğer dilin kültürünü anlamaya başlar ve evrenselleşme yolunda ilk adımını atmış olur.