Dalton College

site menu

Bilginin beş duyu organımız kullanıldığında kalıcı olduğuna inanmaktayız. Bu nedenle sınıflarda yapılan aktivite ve etkinliklerimiz drama yöntemleriyle desteklenerek ve tüm gerekli materyaller kullanılarak bilgileri kalıcı hale getirmekteyiz.

Yaşayarak ve Yaparak Öğreniyorum...