Dalton College

site menu

İş Birliği Temelli Öğrenme

Globalleşen dünyada grup çalışmalarının eğitim hayatında ve sosyal ilişkilerde çok önemli olduğunu biliyoruz. Grup çalışmalarında öğrencilerimiz sınıf içinde diğer arkadaşlarıyla fikirlerini paylaştıkça toplumda uyum sağlamayı öğrenirler. Ekip içinde çalışan öğrenci birlikte hareket etmenin öneminin farkına varmakta ve iletişimi güçlü,sosyal bir birey olmanın önündeki engelleri yıkmış olmaktadır.

Dalton Eğitiminde Topluluk Hissi ile hareket edilir.