Dalton College

site menu

Orff Eğitimleri öğrencilerin doğaçlama yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Çocuklar kendilerini daha iyi ifade edebilecek özgüveni tam bireyler haline gelirler. Okulumuzda Orff kalıplaşmış bir ders metodu şeklinde uygulanmaz çünkü kalıplaşmış bir ders planı hem çocuğun hem de öğretmenin yaratıcılığına engel oluşturur.

Dalton Koleji Orff yaklaşımında doğaçlama, yaratıcılık,taklit,araştırma,keşif müzikal okuma ve yazma aşamalarını kullanarak çocuğun ritm yeteneğinin gelişmesini arttırır. 

Dalton eğitimi dans pedagojisi ile müziğe girişte bir yol oluşturur.