Dalton College

site menu

STEM Matematik ve fen eğitimini ders olarak değil edindiği bilgileri hayatında uygulamasına olanak sağlayacak bir yaklaşımdır. STEM eğitimleri çocukların yaratıcılıklarına göre yetişmelerini sağlamaktadır. Öğretmenler çocuklarda merak duygusunu uyandırarak öğrencilerin problem çözmeye odaklı analitik düşünme becerilerini geliştirirler.