Dalton College

site menu

Young Kodlama ve Robotik Programı

Robotik eğitimlerimizle öğrencilerimize dijital okul yazarlık, eleştirisel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Erken yaştan itibaren Robotik eğitimleri alınması öğrencilerimizin IQ, EQ ve DQ gelişimlerini desteklemektedir. Bunun yanında algoritmik düşünce geliştirme, yaratma, tasarlama, problem çözme yeteneklerini geliştirmektedir.