Dalton College

site menu

İlk Okul Eğitim Anlayışımız

Dünya çapında eğitimde markalaşmış pek çok ülkede uygulanan Dalton Eğitim Modelini benimseyen Dalton College adını uyguladığı eğitim modelinden almıştır. İlkokul dönemi bireylerin beceri ve tutumlarını kapsayan akademik bilgi temellerinin atıldığı en önemli dönemlerden biridir. Bu dönemde bireylerde öğrenci kişiliği oluşmaktadır. Bu temellere dayanarak okulumuzda verilen ilkokul eğitim programımız öğrencileri öğrenmeye motive ederek sosyal, duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla Dalton Eğitim Modeli esasıyla oluşturulmuştur. 

Öğrencilerimizin, güvenli bir eğitim ortamında çok yönlü bireysel gelişimlerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Öğrencilerimiz küçük yaşta kendi sorumlulukları alıp kendi seçimlerini kendileri yaparlar.